نقش سیره حکومتی پیامبر اعظم در برپایی تمدن عظیم اسلامی
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مساله حکومت در اسلام از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است که طرح آن در دنیای امروز از واجبات و ضروریات حیات بشری است زیرا الگوهای حکومتی دنیای امروز که بر اساس عقل و تجربه بشری شکل گرفته است علیرغم ادعای تامین آزادی ها و حقوق بشر نتوانسته است نیازهای حقیقی انسانها را پاسخگو باشد و خودخواهی ها و قدرت طلبی ها و منفعت طلبی ها و حاکمیت زور و سرمایه و ارزش و اهمیت یافتن زر و زیور دنیا و کم ارزش یا بی ارزش شدن مبانی اخلاق انسانی و معنویت از جمله مشکلات اساسی است که چون باتلاقی انسان ها را گرفتار ساخته و روز به روز آنها را بیشتر در خود فرو می برد بنابراین تبیین نظریه حکومتی اسلام و بیان ملاکها و معیارهای آن و نقشی که پیامبر اکرم (ص) با هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی در جهت بنای یک جامعه ایده آل و ایجاد یک تمدن عظیم اسلامی داشت می تواند الگوی مناسبی برای بشر امروز باشد
دانلود