آسیب شناسی احادیث اهل بیت
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این تحقیق در نظر دارد ضمن آسیب‌شناسی حدیث در مکتب اهل بیت به بررسی علل وقوع جعل حدیث در عالم اسلام و شیوه پیامبر و اهل بیت برای جلوگیری از رواج جعلیات حدیثی پرداخته و برای مصون ماندن از انحرافات ناشی از احادیث جعلی اصولی را برای پرهیز از آنها و راهی برای شناخت اینگونه احادیث در مکتب اهل‌بیت ارائه نماید. کلید واژه‌ها: اهل‌بیت، احادیث جعلی، منقبت، منقصت.
دانلود