فرشتگان تدبیرگر جهان زن نیستند
54 بازدید
محل نشر: مجله زن و فرهنگ
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده بررسی آیات قرآن در رابطه با جنسیت فرشتگان و اثبات باطل بودن باورهای خرافی مشرکان و بت پرستان همچون اعتقاد به دختر داشتن خداوند یا زن بودن فرشتگانی که تدبیرگر نظام عالم هستند، می تواند در معرفی جایگاه مترقی زن در اسلام و بیان جایگاه حقیقی فرشتگان راهگشا باشد.بررسی و تحلیل روائی،تاریخی و تفسیری آیات قرآن کریم می تواند یاریگر ما در این راه باشد.انّه ولیّ التّوفیق. کلید واژگان: ملائکه،تدبیر،جاهلیت،ربّ النّوع
دانلود