نقش عرفان در رهبری امام خمینی
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد اسلامی اهواز
نام استاد/نام دانشجو : محمد رضا ذاکر
چکیده عرفان سیاسی، ارجاع حضور و ظهور معنوی انسان در صحنه های پرپیچ و خم زندگی؛ و دنیای پرآشوب «سیاست» است. «طریقتی» است که زاده ی شریعت «آزادگی و جوانمردی» است؛ و در دفاع از حق و ستیز با ناحق، تلاش می کند. عرفان امام خمینی(ره) در عین عمق و ظرافت، بسیار ساده و بی تکلف است که در شناخت آن به تحصیل آداب سنگین و صوفیانه نیا زی نیست و ایشان عارفی است که آموزه های عرفانی خود را در قالب عمل به صحنه اجتماع آورده است و آن را با سیاست همراه کرده است. ایشان توانستند با استفاده از شناخت انسان های کامل و سیره زندگی آن ها توجه مردم ایران را به مبدا هستی و نیروی پرقدرت اسلام جلب کنند و با اعتماد و توکل به خداوند آنها را رهبری کنند و انقلاب اسلامی را به ثمر برسانند. کلید واژگان:عرفان،امام خمینی،رهبری،سیاست،انقلاب اسلامی،مردم ایران.